Schooltijden en regels

In verband met de corona maatregelen hebben wij aangepaste schooltijden

Let op: Alleen in de eerste schoolweek komen de leerkrachten van de middenbouw
de kinderen bij het hek halen, zodat we de nieuwe kinderen van groep 3, samen met
de kinderen van groep 4 en 5 naar de klassen kunnen begeleiden.
Groep MBA loopt om 8:10 met de leerkracht naar de klas.
Groep MBB om 8:15
Groep MBC om 8:20
Groep MBD om 8:25
● De bovenbouw komt zelfstandig naar school en gaat via de hoofdingang naar
binnen.
- De kinderen komen op verschillende tijdstippen naar school:
● Onder- en middenbouwers met een een achternaam beginnend met de letter A t/m
K komen tussen 08:10 en 08:20 uur naar school.
● Onder- en middenbouwers met een een achternaam beginnend met de letter L t/m Z
komen tussen 08:20 en 08:30 uur naar school.
● Bovenbouwers komen allemaal tussen 08:30 en 08:40 uur naar school.
- De kinderen worden op verschillende tijdstippen opgehaald:
● Onderbouwers worden door 1 ouder opgehaald om 14:50 uur (ma, di, do, vr) en
12:20 uur (wo) bij de de klassendeur (buiten) aan het schoolplein.
● Middenbouwers worden door 1 ouder opgehaald. Het is heel belangrijk dat je op tijd
bij het hek staat!
MBA/MBB: 15:00 uur (ma, di, do, vr) en 12:30 uur (wo) bij het gymhek
MBC/MBD: 15:10 uur (ma, di, do, vr) en 12:40 uur (wo) bij het gymhek
● Bovenbouwers verlaten zelfstandig de school om 15:15 uur

Het is buitengewoon belangrijk dat elke ouder zich precies houdt aan deze tijden. We weten
zeker dat jullie ons helpen door extra gedisciplineerd te zijn. Gebruik maken van het
schoolplein na school is helaas nog steeds niet mogelijk. Het zou heel fijn zijn als iedereen na
het ophalen en brengen meteen het plein verlaat.

 

 

Schoolregels
Om de Maas en Waal voor iedereen een prettige, veilige school te maken hanteren we de volgende regels:
- We lopen rustig door de gangen
- We fluisteren op de gangen
- We houden rechts aan op de trappen
- We nemen alleen gezonde voeding mee naar school
- We laten waardevolle dingen thuis of geven ze aan de leerkracht in bewaring (mobiele telefoon!)
- Als er iets op de grond ligt rapen we het op, ook wanneer we het niet zelf op de grond hebben gegooid.


Omgaan met elkaar
Hier hanteren we de omgangsregels zoals we dat in de Kanjertraining hebben geleerd:
- We vertrouwen elkaar
- Niemand is zielig
- Niemand is de baas
- We lachen niemand uit
- We helpen elkaar