Voor de ouders

De belangrijkste gegevens voor u als ouder staan op de site, uitgebreidere informatie vindt u in de schoolgids. Wij vinden de communicatie tussen u als ouder en ons als school heel belangrijk, daarom informeren we u op verschillende manieren over de Maas en Waal.
Voor ouders van kinderen die nieuw starten op de Maas en Waal hebben we de belangrijkste informatie samengevat.

 

Zo informeren we u

Ouderavonden
Deze avonden hebben een verschillend karakter. U maakt kennis met de leerkracht van uw kind, u neemt deel aan de algemene ledenvergadering van de OR en er zijn thema - en voorlichtingsavonden.


10-minutengesprekken
Deze zijn 2 of 3 keer per jaar. U praat individueel met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind. De ouders van groep 7 krijgen in juni een gesprek over het voorlopig basisschooladvies voor het voortgezet onderwijs. Voor ouders van groep 8 zijn in januari de definitieve adviesgesprekken.


Individuele afspraken
Ook buiten de formele momenten kunt u met de leerkracht van uw kind praten. Hiervoor kunt u met haar of hem een afspraak maken.


Jaarkalender
Met alle belangrijke data ouderavonden, vakanties, lesvrije dagen, belangrijke activiteiten.

 

Website
Met achtergronden, algemene informatie en de laatste nieuwtjes