Aanmelding van nieuwe leerlingen

Algemene informatieochtenden
Tijdens deze ochtenden krijgt u informatie over de school, een rondgang en kunt u vragen stellen. Persoonlijk aanmelden voor deze ochtenden is niet nodig. De ochtenden starten om 9.00 uur en duren ruim een uur.

De informatie-ochtenden in schooljaar 2019-2020 zijn op:


- 27 september 2019

- 30 januari 2020

- 23 april 2020

- 2 juli 2020

 

U hoeft zich hiervoor niet op te geven; u bent gewoon welkom.

 

Aanmelden
Als u uw kind wilt aanmelden bij een school, ga dan naar de gemeentelijke website Schoolwijzer Amsterdam en bekijk dan de mogelijkheden. U krijgt door de gemeente een gedeeltelijk vooringevuld aanmeldingsformulier op uw woonadres toegestuurd. U vult dit in en stuurt het dan naar de school van uw eerste voorkeur. U ontvangt daarna een schriftelijk bewijs van aanmelding.

Uitgebreide informatie over de aanmeldingsprocedure vindt u in deze link. Ook in de brochure vindt u informatie.

 

Na de vierde verjaardag hebben wij soms ook nog plekjes vrij voor 'zij-instromers': kinderen die op een andere school zijn ingeschreven. Wilt u in aanmerking komen voor zo'n plek op onze school, stuurt u dan een e-mail:  info@maas-waal.nl ) naar onze school. Als wij een kindplaats beschikbaar hebben krijgt u eerst een gesprek met de directeur. Met uw toestemming wordt vervolgens informatie opgevraagd bij de huidige school. Hierna besluiten we of uw kind wordt geplaatst.


Intakegesprek en wennen
Ongeveer 4-6 weken voor de vierde verjaardag van uw kind, krijgt u een intakegesprek. In de week dat uw kind voor het eerst naar school gaat (de week na de 4e verjaardag) wordt uw kind officieel ingeschreven. 

 

In het welkomstpakket vindt u allerlei informatie..