MR & GMR

De MR behartigt de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten binnen onze school.

Log hieronder in voor het beveiligde gedeelte van de website, met daarop de huidige samenstelling van de MR, de vergaderdata inclusief agenda en Google Meet links voor het schooljaar 2023-2024 en de notulen van voorgaande vergaderingen.

Klik hier om in te loggenSamen streven wij naar een kwalitatief goede, veilige en fijne school waar het beste uit onze kinderen wordt gehaald.

 

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel inspraakorgaan met een vertegenwoordiging van drie ouders en drie leerkrachten. De directeur is op uitnodiging bij de vergaderingen aanwezig. De MR is voor de directie een officieel aanspreekpunt: de directie heeft instemming of advies van de MR over een aantal zaken nodig. Ook mag de MR de directie om informatie of verantwoording vragen en mag de MR gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. 

 

Binnen het schoolteam worden de leden gekozen die de leerkrachten vertegenwoordigen. Ouders kiezen de leden die hen in de MR vertegenwoordigen. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.


Vragen? ↓

mr@maas-waal.nl

 

 

 

De MR vergadert zes keer per jaar. De vergaderingen worden afwisselend op school en online gehouden, met de mogelijkheid om via Google Meet van afstand deel te nemen (ook als de vergadering op school wordt gehouden). De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk voor alle ouders van de school.

 

Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiger zit van onze school. In de GMR zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen van OOadA vertegenwoordigd. De GMR bespreekt alleen zaken die alle scholen van de stichting aangaan.

Meer info over medezeggenschapsraden

www.infowms.nl


GMR

De 15e Montessorischool van Maas en Waal is één van de 22 scholen van het bestuur

Stichting OOadA Openbaar Onderwijs aan de Amstel


Dit bestuur regelt een aantal zaken gezamenlijk, bijvoorbeeld schooltijden en vakanties, financiën, personeelsbeleid. De besluitvorming hierover geldt voor alle scholen. Daarom is er sinds 2008 een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hier worden de belangen van alle leerlingen, leerkrachten en ouders van de scholen behartigd.

 

De GMR houdt zich bezig met onder andere nieuwbouw, belangrijke verbouwingen, samenwerkingsverbanden, schoolplannen en eventuele fusies. Belangrijk agendapunt voor de komende tijd is de invoering van passend onderwijs. In 2011 gaat er een wet van kracht waarin staat dat in principe ieder kind (met een beperking) bij een school van OOadA geplaatst moet kunnen worden.

In de GMR zitten afzonderlijke vertegenwoordigers van de Medezeggenschapsraden (ouders en leerkrachten) van de 22 scholen.