Verzuim & verlof

Verlof

 

Vakantie nemen tijdens schooltijd is in principe niet toegestaan. U kunt alleen extra verlof opnemen bij gewichtige redenen (bruiloft, jubileum, uitvaart, etc). Download het aanvraag formulier en bekijk de richtlijnen van de gemeente Amsterdam met betrekking tot het aanvragen van verlof op de bijlage.

 

Goed om te weten is dat bij gewichtige omstandigheden tot maximaal 2 dagen ná het ontstaan van de verhindering de aanvraag ingedient kan worden. Bij vakantie is dit minimaal 8 weken van tevoren.

Download de aanvraag formulieren: Gewichtige omstandigheden en Vakantieverlof


Ziek

Is uw kind ziek of moet hij of zij onder schooltijd naar de dokter of tandarts? Laat ons dat weten. Doe dat 's ochtends vóór 8.45 uur. Stuur een mailtje naar info@maas-waal.nl of bel 020-6447173 (eventueel voice-mail inspreken). Komt uw kind regelmatig later met een gegronde reden, vraag dan extra verlof aan.

 

Te laat

Ook te laat komen valt onder verzuim. De school gaat om 8.15 uur open, zodat alle kinderen om 8.30 uur in de klas zijn en de leerkrachten met de lessen kunnen beginnen. Bij het vaak te laat komen handelen we volgens het verzuimprotocol. Deze is te vinden op onze downloads pagina.

 

Ongeoorloofd verzuim

Als uw kind niet op school is zonder dat ons de reden daarvan bekend is, proberen we contact met u op te nemen. Wanneer we geen opgaaf van reden hebben, is dat ongeoorloofd verzuim. De school heeft vervolgens de plicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.