Ziekte, verlof en te laat komen

Is uw kind ziek?
Is uw kind ziek of moet hij of zij onder schooltijd naar de dokter of tandarts, laat ons dat aub weten. Doe dat 's ochtends vóór 8.45 uur, stuur een mailtje naar info@maas-waal.nl of bel 020-6447173 (eventueel voice-mail inspreken; 's ochtends bellen er vaak meerdere mensen rond dezelfde tijd).
Komt uw kind regelmatig later met een gegronde reden, vraag dan extra verlof aan.

 

Te laat komen
Ook te laat komen valt onder verzuim. De school gaat om 8.15 uur open, zodat alle kinderen om 8.30 uur in de klas zijn en de leerkrachten met de lessen kunnen beginnen. Bij het vaak te laat komen handelen we volgens het verzuimprotocol (zie: Protocol verzuim ).

 

Afwezig zonder reden
Als uw kind niet op school is zonder dat ons de reden daarvan bekend is, proberen we contact met u op te nemen.
Wanneer we geen opgaaf van reden hebben is dat ongeoorloofd verzuim. De school heeft de plicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook dit staat beschreven in het verzuimprotocol.

 

Extra verlof
Vakantie nemen tijdens schooltijd is in principe niet toegestaan.

U kunt alleen extra verlof opnemen bij gewichtige redenen (bruiloft, jubileum, uitvaart, ...). Het verlof moet ruim van tevoren worden aangevraagd. U vindt het aanvraagformulier voor verlof voor 'gewichtige omstandigheden' in de hal, bij de ingang van de school, naast de 'Kleine Klas', of hier.

 

Het aanvraagformulier voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties vindt u ook in de hal, bij de ingang van de school, naast de 'Kleine Klas', of hier. Dit type verlofaanvraag is gebonden aan voorwaarden: Verlof wegens specifieke aard van beroep ouders. Dit kan alleen worden aangevraagd als een gezin niet in de gelegenheid is om óf in de zomervakantie, óf de voorjaarsvakantie óf de meivakantie twee weken aaneengesloten op vakantie te kunnen gaan. Hiervoor zijn bewijzen van de werk- of opdrachtgever nodig.