Subsidies voor ouders

Ouders of verzorgers met een laag inkomen kunnen o.a. via de gemeente Amsterdam in aanmerking komen voor één of meer voorzieningen. 

Stadspas: vrijwillige ouderbijdrage op school, korting bij het zwembad, bibliotheek, bioscoop enz.

Scholierenvergoeding Voorschool: voor spulletjes zoals een kinderzitje, rugzak, leerzame spelletjes en boeken, peutergym, zwemmen, enz.

Scholierenvergoeding t/m 18 jaar: schoolreisjes, fiets, bijles, spullen voor school, enz.

Gratis laptop of computer voor basisschoolkinderen van 10, 11 of 12 jaar

Sport

Jongerencultuurfonds: dansles, muziekles, tekenles enz.

 

Voor meer informatie: loop even langs bij onze administratie!

Een aantal betalingen bij ons op school kunt u doen via de subsidiemogelijkheden van de gemeente Amsterdam.

- Vrijwillige ouderbijdrage van de ouderraad: bij onze administratie (Raphael) met uw Stadspas

- Schoolreisbijdrage: via de Scholierenvergoeding

- Overblijf: via de Scholierenvergoeding

- Andere ad-hoc schoolkosten

 

Voor alle informatie: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/

 

Kosten voor sportieve activiteiten, zoals de contributie voor de sportvereniging en sportkleding kunt u tot een maximum van € 200,= vergoed krijgen door via de school een aanvraag te laten doen bij het Jeugd Sport Fonds.

U kunt hiervoor een mailtje sturen naar  info@maas-waal.nl of even langslopen bij onze intern begeleider.

 

Kinderopvang

Voor een gemeentelijke bijdrage, maakt u een afspraak bij het loket Kinderopvang of via telefoonnummer (020) 346 3690  of 14020.
TIPS: 
* Teken nooit een overeenkomst met een kinderopvang voordat u weet hoeveel bijdrage u kunt krijgen. 
* Bij het loket Kinderopvang kunt u uw bijdrage NIET met terugwerkende kracht ontvangen.U kunt dus niet eerst betalen en het dan later terugkrijgen. Regel daarom eerst uw bijdrage voordat u de kinderopvang betaalt.