voorkant school
 

Medezeggenschapsraad

De MR behartigt de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten binnen onze school.


Samen streven wij naar een kwalitatief goede, veilige en fijne school waar het beste uit onze kinderen wordt gehaald.

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel inspraakorgaan met een vertegenwoordiging van drie ouders en drie leerkrachten. De directeur is op uitnodiging bij de vergaderingen aanwezig. De MR is voor de directie een officieel aanspreekpunt: de directie heeft instemming of advies van de MR over een aantal zaken nodig. Ook mag de MR de directie om informatie of verantwoording vragen en mag de MR gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. 

 

Binnen het schoolteam worden de leden gekozen die de leerkrachten vertegenwoordigen. Ouders kiezen de leden die hen in de MR vertegenwoordigen. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

Vragen? ↓

mr@maas-waal.nl

 

De MR vergadert zes keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op school, met de mogelijkheid om via Google Meet op afstand deel te nemen. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk voor alle ouders van de school.

 

Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiger zit van onze school. In de GMR zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen van OOadA vertegenwoordigd. De GMR bespreekt alleen zaken die alle scholen van de stichting aangaan.

Meer info over medezeggenschapsraden

www.infowms.nl


Log hieronder in voor het beveiligde gedeelte van de website, met daarop de huidige samenstelling van de MR, de vergaderdata inclusief agenda en Google Meet links voor het schooljaar 2022-2023 en de notulen van voorgaande vergaderingen.

Wachtwoord*