Medezeggenschapsraad

De MR behartigt de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten binnen onze school. Samen streven wij naar een kwalitatieve, veilige en fijne school waar het beste uit onze kinderen wordt gehaald.

 

De ouders die in schooljaar 2019-2020 in de MR zitten:

Lucas van Oudheusden (voorzitter)

Maartje Govaert

Sjors van der Zee

 

De leerkrachten die in schooljaar 2019-2020 in de MR zitting hebben zijn:

Annelies de Bruin

Ellen Verhaar

Samantha Sabbé

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële inspraakorgaan met een vertegenwoordiging van drie ouders en drie leerkrachten. De directeur is een deel van de vergaderingen aanwezig. De MR is voor de directie een officieel aanspreekpunt: de directie heeft de instemming met of advies van de MR over een aantal zaken nodig. Ook mag de MR de directie om informatie of verantwoording vragen en mag de MR gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. 

Binnen het schoolteam worden de leden gekozen die de leerkrachten vertegenwoordigen. Ouders kiezen de leden die hen in de MR vertegenwoordigen. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

 

De oudergeleding: 

Mijn naam is Sjors van der Zee. Ik ben de vader van Olivier (8, MBE) en Louise (6, MBA). Naast het vaderschap ben ik werkzaam als adviseur bij adviesbureau Roland Berger waar ik banken en verzekeraars advies geef over strategie en organisatieveranderingen.
 

Mijn naam is Maartje Govaert. Ik ben de moeder van Yvona (14 en voormalig leerlinge van Maas en Waal), Giulia (10, BBB), Livio (8, MBE) en  Matteo (5, OBA). Naast moeder ben ik advocaat bij Norton Rose Fulbright waar ik bedrijven adviseer op het gebied van arbeids- en pensioenrecht.

 

Mijn naam is Lucas van Oudheusden. Ik ben de vader van Sebastiaan (7, MBD), Karel (6, MBE) en Hugo (bijna 4). Naast vader ben ik werkzaam als psychiater bij de crisisdienst van GGZ inGeest.
 
De personeelsgeleding:
Samantha Sabbé, leerkracht in groep OBC en lid MT
Annelies de Bruin, leerkracht in groep MBD
Ellen Verhaar, leerkracht in groep BBA

 

Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiger zit van onze school. In de GMR zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen van OOadA vertegenwoordigd. De GMR bespreekt alleen zaken die alle scholen van de stichting aangaan.

Voor verdere informatie over medezeggenschapsraden:
www.infowms.nl