Medezeggenschapsraad

De MR behartigt de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten binnen onze school. Samen streven wij naar een kwalitatieve, veilige en fijne school waar het beste uit onze kinderen wordt gehaald.

 

De ouders die in schooljaar 2020-2021 in de MR zitting hebben zijn:

Lucas van Oudheusden (voorzitter)

Maartje Govaert

Sjors van der Zee

 

De leerkrachten die in schooljaar 2020-2021 in de MR zitting hebben zijn:

Annelies de Bruin

Lize de Bakker

Sonja Beentjes

 

Log hieronder in voor het beveiligde gedeelte van de website, waar de vergaderdata inclusief Google Meet links voor het schooljaar 2020-2021 te vinden zijn, alsmede de notulen van voorgaande vergaderingen.

Wachtwoord*