Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De 15e Montessorischool van Maas en Waal is één van de 22 scholen van het bestuur

Stichting OOadA
Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Dit bestuur regelt een aantal zaken gezamenlijk, bijvoorbeeld schooltijden en vakanties, financiën, personeelsbeleid. De besluitvorming hierover geldt voor alle scholen. Daarom is er sinds 2008 een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hier worden de belangen van alle leerlingen, leerkrachten en ouders van de scholen behartigd.

(klik voor meer info)    

 

De GMR houdt zich bezig met onder andere nieuwbouw, belangrijke verbouwingen, samenwerkingsverbanden, schoolplannen en eventuele fusies. Belangrijk agendapunt voor de komende tijd is de invoering van passend onderwijs. In 2011 gaat er een wet van kracht waarin staat dat in principe ieder kind (met een beperking) bij een school van OOadA geplaatst moet kunnen worden.

In de GMR zitten afzonderlijke vertegenwoordigers van de Medezeggenschapsraden (ouders en leerkrachten) van de 22 scholen.

Mail voor meer informatie naar onze medezeggenschapsraad

m.r@maas-waal.nl