Ouders

Ouders kiezen voor onze school omdat zij onze waarden delen. Wij zien hen als educatieve partners, d.w.z. wij willen met hen samenwerken bij de optimale ontwikkeling van hun kinderen. Wij vragen hun talenten en vaardigheden op school in te zetten wat ten goede komt aan het onderwijs voor alle kinderen. Op onze school spreekt een groeiend aantal ouders en kinderen een andere taal dan het Nederlands. Voor internationals spannen wij ons in zodat zij het onderwijs in het Nederlands goed kunnen volgen. Wij zorgen dat de ouders weten hoe hun kind op school les krijgt en communiceren hierover met respect voor ieders culturele achtergrond.

 

Wat kunt u als ouder allemaal voor onze school doen?

 • lid worden van de ouderraad of medezeggenschapsraad
 • klassenouder worden: aanspreekpunt voor de ouders en leerkrachten van de klas
 • meehelpen in de bibliotheek
 • begeleiden van kinderen bij excursies, uitstapjes en schoolreis
 • assistentie bij lezen (midden- en bovenbouw)
 • voorlezen (onderbouw)
 • luizencontrole
 • hulp bij sportactiviteiten
 • tuinouders: tuintjes grenzend aan lokalen mooi maken
 • school en lokaal versieren met o.a. Sinterklaas en Kerst
 • begeleiden schaakclub, schoolband...
 • .....