Team

12 Klassen
29 teamleden

300 Leerlingen

Onderbouw
Groep 1,2

OBA Jitske & Sonja

OBB Felice & Saskia

OBC Mirjam & Anneke

OBD Anneke & David

Middenbouw
Groep 3,4,5

MBA Louise & Wanda

MBB Maud & Femke

MBC Lize & Franca

MBD Gemma & Wanda

Bovenbouw
Groep 6,7,8

BBA Remco

BBB Susan & Louise

BBC Tim

BBD Basje

 

Bewegingsonderwijs

Vakleerkrachten

Richard & Wietze & Laura

Remedial Teacher

Extra leesondersteuning

Louise

Intern Begeleiders

Bewaken kwaliteit

basis- en extra ondersteuning

Lize & Saranne

 

Begaafdheid

Specialisten

meer- of hoogbegaafden

Maud & Basje

Passend Onderwijs

Specialist

speciale onderwijsbehoeften

ntb

Rekencoördinator

Saskia


Onderwijs Ondersteunend Personeel

Directeur

Liselore

Conciërge

Lydia

Administratie & ICT

Damian

 

We werken nauw samen met verschillende vrijwilligers die ons helpen met de overblijf, extra lezen en de bibliotheek.

We zijn als team bewust bezig om samen te leren en samen te groeien, waarbij we gebruik maken van elkaars expertise en elkaar inspireren tot nieuwe stappen.

Iedere leerkracht heeft behalve lesgevende taken ook andere taken binnen de school, bijvoorbeeld lid van een inhoudelijke taakgroep, bedrijfshulpverlening, organisatie van feesten, lid van de MR of de OR, etc.

In het kader van werkdrukvermindering hebben wij er als school voor gekozen om zogenaamde co-teachers in te zetten. Dit betekent dat elke klas tenminste één dagdeel per week een extra paar handen in de klas heeft staan. 

Wij zijn een opleidingsschool. Dit betekent dat wij ieder jaar een aantal stagiaires opleiden. Dit zijn stagiaires van het MBO (onderwijsassistent), HBO (o.a. de pabo) en de universiteit (o.a. pedagogiek)