Agenda

17 december 2020
Kerstdiner: 17.30 uur
17 december 2020
Kinderen zijn vanaf 12 uur vrij
18 december 2020
Studiedag
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Kerstvakantie
7 januari 2021
Ouderavond Voorlichting Kernprocedure (voor de ouders van groep 8)
25 t/m 29 januari 2021
Definitieve adviesgesprekken (groep 8)
27 januari 2021
Studiedag
15 t/m 19 februari 2021
Lesvrije week
22 t/m 26 februari 2021
Voorjaarsvakantie
4 maart 2021
Oudergespreksavond (10-minutengesprekken n.a.v. de verslagen)
25 maart 2021
Kunstschooldagen; Groep 8 van BBA en BBC
26 maart 2021
Kunstschooldagen; Groep 8 van BBB en BBD
2 april 2021
Goede Vrijdag
5 april 2021
2de paasdag
14 april 2021
Studiedag
19 t/m 23 april 2021
Eindtoets groep 8
24 t/m 30 april 2021
Lesvrije week
1 t/m 9 mei 2021
Meivakantie
13 t/m 14 mei 2021
Hemelvaartsdagen
17 t/m 19 mei 2021
Schoolreisje Middenbouw
19 t/m 21 mei 2021
Schoolreisje Middenbouw
24 mei 2021
2de pinksterdag
26 t/m 28 mei 2021
Schoolreisje Middenbouw
31 mei t/m 2 juni 2021
Schoolreisje Middenbouw
2 t/m 4 juni 2021
Schoolreisje Middenbouw
14 juni 2021
Studiedag
15 juni 2021
Studiedag
21 t/m 25 juni 2021
Voorlopige adviezen groep 7
22 juni 2021
Oudergespreksavond (10-minutengesprekken n.a.v. de verslagen)
8 juli 2021
Slottuinfeest
10 juli t/m 22 augustus 2021
Zomervakantie