Ouderbrief Start schooljaar 2022-2023

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

 

De zomervakantie is bijna voorbij. De afgelopen week hebben wij hard gewerkt om de
school weer helemaal startklaar te maken. Iedereen heeft een plek in de klas, er zijn hoeken
ingericht, dieren teruggekomen, maar er is ook gras gelegd op het schoolplein! Dat betekent
dus dat we zonder al dat stof kunnen buitenspelen. Het gras is ontzettend groen en zal nog
een weekje nodig hebben om goed te wortelen, maar vanaf die week erna kan er weer op
gespeeld worden. Kortom, we zijn er klaar voor! Maandag hopen wij jullie dan ook weer
uitgerust te verwelkomen.
Een aantal belangrijke onderwerpen wil ik graag expliciet onder jullie aandacht brengen,
zodat we soepel het jaar kunnen beginnen.

 

Schooltijden
Start van de dag
Vanaf 08:15 uur gaat de deur van de school open en mogen de kinderen naar binnen. Om
08:30 uur start de les. Dat betekent dat alle kinderen dan al in de klas moeten zitten.
Houden jullie daar rekening mee? Kinderen vinden het vaak zelf ook erg vervelend om te
laat te komen. En dan kunnen de leerkrachten in de ochtend starten met een voltallige klas.

De kinderen van de bovenbouw lopen vanaf het hek zelfstandig naar de klas. De midden-
en onderbouwklassen worden naar de buitendeur van de klas of de deur van de school

gebracht. Alleen in de eerste week van school mogen de derde groepers van MBB en MBC
boven naar de deur van de klas worden gebracht. Na de eerste week gaan ze zelfstandig
vanaf de schooldeur.
Eind van de dag
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 15:00 uur uit en op woensdag
op 12:30 uur. De kinderen van de bovenbouw lopen zelfstandig naar het schoolplein. De
kinderen van MBB en MBC worden bij het schoolhek opgehaald. De rest van de midden- en
onderbouwklassen worden opgehaald bij de buitendeur van de klas.

 

Informatiemiddag woensdag 31 augustus
Om ervoor te zorgen dat iedereen met dezelfde informatie start, nodigen wij jullie graag uit
op woensdagmiddag 31 augustus voor een informatiemoment. Alle klassen zullen twee
keer een half uur een korte presentatie geven over het reilen en zeilen in de klas, je kunt
vragen stellen, kennismaken en rondkijken. Zowel kinderen als ouders zijn welkom.
De eerste ronde is van 13.00-13.30 uur en de tweede ronde van 13.45-14.15 uur. Zo
hopen we dat ouders met meerdere kinderen op school ook in de gelegenheid worden
gesteld meerdere klassen te bezoeken.

 

Inloop
Uiteraard hebben we ook weer een vast inloopmoment in de week. Zoals jullie op het
jaarrooster hebben kunnen zien valt deze op dinsdagochtend van 08:15-08:45 uur. Jullie
zijn meer dan welkom om op die ochtenden samen met je kind aan het werk te gaan in de
klas.

 

Verjaardag op school
Uiteraard vieren we de verjaardag van de kinderen in de klas. Trakteren mag in de eigen
klas. De kinderen gaan ook de klassen rond, maar we hebben afscheid genomen van de
traktaties voor de medewerkers. De kinderen gaan langs de klassen met een kaart waar
alle medewerkers iets op schrijven. Neem voor het trakteren even contact op met de
leerkracht van uw kind om af te stemmen wanneer het schikt, anders zijn er te veel kinderen
die tegelijkertijd hun verjaardag vieren en we hebben graag voldoende aandacht voor alle
jarigen.

 

Overblijf
De overblijftijd is van 11:45 uur tot 12:45 uur. Lydia zal op dinsdag- en donderdagochtend
kaarten verkopen voor de deur van de school op het schoolplein. Wanneer kinderen thuis
eten, zijn ze weer welkom om 12:40 uur, tijdens de overblijf is het schoolplein alleen voor
de kinderen die op school eten.

 

Gymnastiek onderbouw
De onderbouw heeft 45 minuten gym van een vakleerkracht op woensdag. Hiervoor
hebben de kinderen gymschoenen nodig, gymkleding is optioneel. De gymschoenen dienen
op school te blijven.

 

Gymnastiek midden- en bovenbouw
Hieronder volgen de afspraken en het gymrooster zodat u kan zien op welke dag uw kind
gym heeft.
Afspraken:
- tas met gymkleding is verplicht, schoenen en deodorant (voor de bovenbouw) zijn
gewenst.
- sieraden, horloges en telefoons mogen niet in de gymzaal en moeten thuis of in het
klaslokaal worden gelaten
- lange haren in een staart
Rooster:

Maandag Donderdag Woensdag

08:30-09:15 MBC MBD 08:45-10:15 BBB

09:15-10:00 MBB MBC 10:45-12:15 BBC

10:15-11:00 MBA MBA

11:00-11:45 MBD MBB

12:45-14:15 BBD BBA

 

Mobiele telefoons en appen
Op school moeten mobiele telefoons volledig uitgeschakeld zijn en niet zichtbaar. Wanneer
wij een mobiele telefoon zien, nemen wij deze in. Deze kan dan na schooltijd opgehaald
worden door het kind samen met een ouder. Daarnaast hebben wij eind vorig schooljaar
moeten concluderen dat het erg belangrijk is dat ouders met hun kind meekijken. Kinderen
moeten nog leren wat de normen en waarden zijn bij appen. Daar hebben ze begeleiding bij
nodig. Deze verantwoordelijkheid ligt bij ouders. Uiteraard zullen wij hier in onze lessen
aandacht voor hebben en ons inzetten om dit te voorkomen.

 

Mocht deze brief vragen of opmerkingen oproepen, schroom dan niet om contact met mij op
te nemen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we het wederom goed met elkaar zullen
doen en hebben veel zin in de start van het jaar!

 

Met vriendelijke groeten,
Namens het hele team van de Maas en Waal

 

Liselore Knigge
Directeur 15e Montessorischool van Maas en Waal