Schoolgids

Hieronder vindt u onze schoolgids. Deze wordt jaarlijks vernieuwd en hier geplaatst.

Als u de gids gelezen heeft weet u:

  • dat de 15e montessorischool van Maas en Waal ruim 300 leerlingen heeft, verdeeld over 12 klassen: 4 onderbouwgroepen (groep 1 en 2), 4 middenbouwgroepen (groep 3, 4 en 5), en 4 bovenbouwgroepen (groep 6, 7 en 8);

  • hoe onze visie op montessorionderwijs is;

  • hoe de ondersteuning voor onze leerlingen is vormgegeven;

  • hoe wij met elkaar omgaan (pedagogisch klimaat);

  • wat de kinderen allemaal aan vakken leren;

  • hoe de gang van zaken rond vakanties en (bijzonder) verlof, klachten en inspraakmogelijkheden is geregeld;

  • wat wij van de ouders/verzorgers verwachten;

  • en nog veel meer….

Schoolgids 2020-2021