Onze visie op onderwijs

Zelfstandig leren en ontdekken

Bij montessori-onderwijs staat de ontwikkeling van het kind centraal. Het onderwijs sluit aan op de nieuws-gierigheid en ontwikkelingsdrang van kinderen. Op een kindgerichte manier helpen we het kind in acht jaar zelfstandig en onafhankelijk te worden.

 

Materialen en handelend leren

In ons onderwijs besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden en aan algemene kennis van de wereld. Montessori-materialen en handelend leren spelen hierbij een belangrijke rol. Als kinderen met materialen werken, kunnen ze zelfstandig belangrijke dingen leren en ontdekken.


Met elkaar en van elkaar leren

Om de zelfstandigheid te bevorderen, werken we met taken. De kinderen leren met hun eigen planning zelfstandig aan het werk te gaan. Zo maken we ze medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.


Om te werken aan sociale vaardigheden, en met elkaar en van elkaar te leren, werken we met 3 bouwen, onder-, midden- en bovenbouw. Zo is ieder kind een keer de jongste, de middelste en de oudste.

Creatieve ontwikkeling ondersteunen we door de kinderen verschillende werkvormen en technieken aan te bieden en door de jaarlijkse culturele projecten. Lees hier meer over montessori-onderwijs.