Het team

Wij hebben op school 12 klassen:

 

Onderbouw (groep 1,2):

OBA: Jitske en Claudia

OBB: Felice en Saskia

OBC: David en Saskia

OBD: Sonja en Claudia

 

Middenbouw (groep 3, 4, 5):

MBA: Louise en Wanda

MBB: Maud en Femke

MBC: Lize en Bo

MBD: Gemma en Annelies

 

Bovenbouw (groep 6, 7, 8):

BBA: Remco

BBB: Susan en Louise

BBC: Tim

BBD: Basje

 

 • 3 vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs: Richard, Wietze en Laura 
 • 1 remedial teacher voor extra leesondersteuning: Louise
 • 2 interne begeleiders: bewaken kwaliteit van de basis- en extra ondersteuning op school: Helma en Lize
 • 2 specialisten begaafdheid: leerkracht van de Kleine Klas Plus, voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn: Maud en Basje
 • 1 specialist passend onderwijs: leerkracht van de Kleine Klas, de klas voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte: Helma
 • 3 ondersteunende medewerkers: concierge en overblijfcoordinator, administrateur en directeur: Lydia, Raphaël en Liselore
 • 1 rekencoördinator: Saskia Kous
 • 1 leerkrachtondersteuner: Claudia Henkes

  vrijwilligers: overblijfkrachten, leeshulpen, bibliotheekouders

  We zijn als team bewust bezig om samen te leren en samen te groeien, waarbij we gebruik maken van elkaars expertise en elkaar inspireren tot nieuwe stappen.

  Iedere leerkracht heeft behalve lesgevende taken ook andere taken binnen de school, bijvoorbeeld lid van een inhoudelijke taakgroep, bedrijfshulpverlening, organisatie van feesten, lid van de MR of de OR, etc.

  In het kader van werkdrukvermindering hebben wij er als school voor gekozen om zogenaamde co-teachers in te zetten. Dit betekent dat elke klas tenminste één dagdeel per week een extra paar handen in de klas heeft staan. 

  Wij zijn een opleidingsschool. Dit betekent dat wij ieder jaar een aantal stagiaires opleiden.
  Dit zijn stagiaires van het MBO (onderwijsassistent), HBO (o.a. de pabo) en de universiteit (o.a. pedagogiek)