Ouderbetrokkenheid

Op de Maas en Waal besteden we expliciet aandacht aan kunst- en cultuureducatie. Hierdoor krijgt elk kind de mogelijkheid om zich creatief te ontwikkelen. De projecten die we hiervoor ontplooien kunnen alleen een succes worden, als ouders ons helpen. Als school vinden we het belangrijk dat u zich betrokken voelt bij de school van uw kind.

Wilt u weten waar u allemaal aan mee kunt doen, kijk dan op de bladzijde hiernaast. U kunt u voor de verschillende activiteiten opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind.

Thema-ochtenden in De Brug

Let op aankondigingen in de hal.

 

Wat kunt u als ouder allemaal voor onze school doen?

 • lid worden van de OR of MR
 • klassenouder worden: aanspreekpunt voor de ouders en leerkrachten van de klas
 •  lid worden van de jaarproject-commissie
 • meehelpen in de bibliotheek
 • begeleiden van kinderen bij excursies, uitstapjes en schoolreis
 • assistentie bij lezen (midden- en bovenbouw)
 • voorlezen (onderbouw)
 • luizencontrole
 • hulp bij sportactiviteiten
 • tuinouders: tuintjes grenzend aan lokalen mooi maken
 • school en lokaal versieren met o.a. Sinterklaas en Kerst
 • begeleiden schaakclub, schoolband...