Extra zorg

Handelingsplan

Als een kind heel snel leert, of juist langzamer, maakt de leerkracht een handelingsplan. Dit plan wordt met u besproken. Als de doelen uit het plan zijn behaald, stopt de extra hulp. Zo niet, dan schakelen we de intern begeleider in.

 

Breed ondersteuningsteam

Dit overleg vindt plaats tussen de directeur, de intern begeleider, de leerkracht, de ouders en waar nodig de schoolarts (GGD), de schoolverpleegkundige, de ouder-kindadviseur (voorheen schoolmaatschappelijk werkster) en de leerplichtambtenaar. Het gaat over kinderen waarover de school zorgen heeft, samen zoeken we naar de meest geschikte ondersteuning.

 

Specifieke onderwijsbehoefte

Voor een eventuele toelating gaan we zorgvuldig te werk. Met behulp van een stappenplan en overleg met de ouders bekijken we of de school op een goede manier kan bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. We kunnen niet aan elke onderwijsbehoefte voldoen en zullen het per individueel kind bekijken.

 
Plusklas


Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. In hun eigen klas krijgen deze kinderen extra stof:

 

 • Rekentijger
 • Somplex

 • Bolleboos

 • Breinbrekers

 • Vierkant voor Wiskunde

 • plustaken begrijpend lezen

 • en meer


Een keer per week werken ze onder begeleiding van speciaal opgeleide leerkrachten met:

 

 • strategiespellen
 • denkstrategieën
 • een stukje uit de krant
 • een raadsel
 • en meer