over de school

Ouder

             Het is zomervakantie!

De eerste schooldag is weer op 29 augustus.


De jaarkalender voor schooljaar 2016-2017 is on-line! Let op: de vrije vrijdagen voor de onderbouw zijn veranderd t.o.v. de vorige versie!

                            De school van Maas en Waal is vol!!

                           Voor kinderen die 4 jaar worden tussen 1 mei en

                           31 augustus 2017 is er helaas geen plaats meer op

                           onze school.

                           Er komen in die periode zoveel broertjes en zusjes op

                          onze school, dat onze maximumcapaciteit al is bereikt.

     

Wat een leuke school!

De 15e montessorischool Maas en Waal heeft ruim 300 leerlingen verdeeld over 13 klassen: 4 groepen onderbouw (groep 1 en 2),

1 groep 2-3, 4 groepen middenbouw (groep 3, 4 en 5) en 4 groepen bovenbouw (groep 6, 7 en 8).

Wij zijn een echte montessorischoolschool die werkt volgens de uitgangspunten van Maria Montessori. En wij zijn ook een moderne school waar onderzoekend leren en het gebruik van digitale middelen niet wordt geschuwd.

Wat de Maas en Waal een bijzondere school maakt, zijn de grote projecten die we organiseren. Ieder jaar hebben we een ander overkoepelend thema, bijvoorbeeld: sport en beweging, kunst en cultuur of natuur en techniek.

Daarnaast zijn we trots op ons pedagogisch klimaat, onze kosmische educatie en de manier waarop we met passend onderwijs omgaan.


Op de webpagina met informatie m.b.t. aanmelding bij onze school  (http://www.montessorimaasenwaal.nl/over-de-school/aanmelden )vindt u de geplande info-ochtenden voor het huidige schooljaar.

 Nieuws

Week kalender

Jaar project

 Telefoon: 020 6447173

e-mail: info@maas-waal.nl

foto gallery

muurkrant